top of page

​호텔 / 골프 / 관광사업

호텔 _ 논현동 카푸치노 2016 

(W / MNA건축)

​규모 : B4 / 18F  1800 PY

호텔 _ 신사동 안테룸호텔 2020 

(W / UDS)

​규모 : B4 / 19F  1200 PY

호텔 _ 논현동 파티오7 2018 

(W / MNA건축)

​규모 : B3 / 12F  1800 PY

생활형 숙박시설 _ 익선동 호텔  2021 

​규모 : B1 / 9F  605 PY

호텔 _ 설악오색온천 2009 

(W / 남산건축)

​규모 : B1 / 6F  5000 PY

호텔 _ 송도 E-4 2009 

(W / 상지건축)

​규모 : B3 / 32F 18,800 PY

골프 _ 천안우정힐스CC 스타트하우스 & 연회장 2018 

​규모 : 1F 350 PY

관광사업 _ 포천 평강식물원 리모델링 2007

(W / MNA건축)

​규모 : B1 / 4F 10,000 PY